Budowa wieży telekomunikacyjnej w Niepli

Rozpoczęliśmy kolejną inwestycje polegającą na budowie wieży telekomunikacyjnej na granicy Niepli i Lubli (Sośnina) w celu polepszenia jakości oraz zasięgu sieci vegawlan.

Planujemy w październiku uruchomić anteny nadawcze na wybudowanej wieży i sukcesywnie modernizować sieć na terenie będącym w zasięgu działania nadajnika.

Bliższe informację wkrótce.

niepla0 niepla1 niepla2