VEGAWLAN – współpraca z innymi operatorami

Współpraca między operatorska między firmami VEGAWLAN a KROSOFT przyczyniła się do zawarcia umowy o świadczenie usługi BSA, dzięki czemu możemy zaoferować swoim klientom dostęp do sieci światłowodowej obsługiwanej przez KROSOFT.
Zainteresowanych klientów przełączeniem z technologii radiowej na światłowodową prosimy o kontakt w celu sprawdzania warunków technicznych.