Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu radiowego umowa na 24 miesiące150 – 200pln
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu radiowego umowa na 12 miesiące300 – 350pln
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu światłowodowego (przyłącz napowietrzny) umowa na 24 miesiące200-225pln
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu światłowodowego (przyłącz napowietrzny) umowa na 12 miesięcy350-400pln
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu światłowodowego (przyłącz doziemny)500 – 5000pln 
Usługa wysyłki Faktury za pośrednictwem poczty 5pln / m-c
Stały adres IP publiczny5pln / m-c
Usunięcie awarii nie z winy klienta  – awaria po stronie operatorabezpłatne
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Dostawcybezpłatnie
Router bezprzewodowy TP-LINK Archer AX20 z konfiguracją 330pln
Router bezprzewodowy TP-LINK Archer c20 z konfiguracją 150pln
Router bezprzewodowy TP-LINK Archer c6 z konfiguracją250pln
Koszt dojazdu do klienta 1,1pln /1km
Nieuzasadnione wezwanie technika do awarii 100pln
Godzina pracy technika u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę)80pln + dojazd do klienta
Godzina pracy zespołu techników u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę)150pln + dojazd do klienta
Przeniesienie instalacji (zakończenia sieci) w obrębie budynkurozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt dojazdu
Zmiana lokalizacji przyłącza (anteny klienckiej)  do innego budynkurozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu
Instalacja kolejnego routera / rozbudowa sieci wifi / rozbudowa sieci LANrozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu
Wymiana uszkodzonego okablowania rozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu
Wymiana zasilacza urządzeń – w przypadku uszkodzeń w wyniku przepięć w sieci elektrycznej lub wyładowań atmosferycznych 100% płatne. Nie podlega gwarancji.koszt zasilacza + koszt dojazdu
Ekspertyza (opinia serwisowa) uszkodzonego sprzętu na wskutek wyładowań atmosferycznych  50 – 100pln
Naprawa uszkodzonego gniazda światłowodowego50pln + koszt dojazdu
Wymiana uszkodzonego patchcordu światłowodowego30pln + koszt dojazdu
Konfiguracja routera – zdalna 30pln
Konfiguracja routera50pln + koszt dojazdu 
Inne dodatkowe usługi nieopisane w w/w tabelirozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu
Kabel miedziany UTP 1,5pln /1m
Kabel światłowodowy 1 – 2pln /1m
Wymiana wtyczki RJ45 20pln + koszt dojazdu
Wezwanie do zapłaty – Pisemna informacja o zaległych płatnościach (informacja wysyłana automatycznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty)20pln
Kara za nielegalne korzystanie z sieci lub udostępnianie usługi internetowej poza lokal2000pln
Przepisanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na inną osobę (cesja umowy)50pln
Zagubienie bądź zniszczenie urządzenia końcowego (modemu światłowodowego ONT/ONU) wydawanego przy montażu światłowodowym z winy Abonenta200pln
Zagubienie bądź zniszczenie radiowego urządzenia klienckiego (anteny) wydawanego przy montażu radiowym z winy Abonenta300 – 1000pln
Rozwiązanie umowy przed końcem okresu obowiązywania  (w zależności od rodzaju promocji).zwrot wszystkich ulg
Demontaż sprzętu oraz odbiór urządzeń dostępowych od klienta po zakończeniu umowy50pln

(ceny zawierają podatek VAT, cennik obowiązuje od 1 luty 2023 roku)

Cennik zawiera ceny usług serwisowych realizowanych w godzinach pracy, poza godzinami pracy podane ceny są 100% wyższe.