Nowy rachunek bankowy

Uruchomiliśmy kolejny rachunek bankowy w Credit Agricole Bank Polska

85 1940 1076 3248 1352 0000 0000

na który można wpłacać opłaty za abonament internetowy.

Zmiana cennika usług telekomunikacyjnych

Pragniemy Państwa poinformować, że od 1 stycznia 2023r. cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych ulegnie zmianie, nowy cennik usług został umieszczony na stronie Internetowej  https://www.vegawlan.pl/ 

Ze względu na aktualne warunki gospodarcze, rosnące koszty utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej i jej rozbudowy, a także wysokie ceny energii elektrycznej, jesteśmy zmuszeni dokonać korekty cennika i nieznacznie podnieść ceny usług telekomunikacyjnych. Warto podkreślić, że proponowana przez nas podwyżka jest niewielka i nie odzwierciedla realnego wzrostu kosztów prowadzenia działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych, a stanowi jedynie niewielką rekompensatę. Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, iż ogólne koszty prowadzenia działalności rosną od co najmniej kilku lat, a ceny naszych usług nigdy wcześniej nie były podnoszone. Jak wynika z analiz rynkowych, wzrost cen jest wprowadzany przez niemal wszystkich Operatorów.

Zgodnie z §7 ust. 2 Umowy informujemy, że mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian w terminie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia  poprzedzonym  pełnym cyklem rozliczeniowym (dotyczy umów bezterminowych).

Jednocześnie pragniemy wskazać, że korekta Cennika może być dobrym momentem do zmiany wykorzystywanej przez Państwa taryfy i wyboru usługi lepiej dopasowanej do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość modernizacji zestawu radiowego na nowszy system lub podłączenie kabla światłowodowego. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z naszym telefonicznym biurem obsługi Klienta, dostępnym pod numerem: +48 571 403 405 lub pod  adresem e-mail: biuro@vegawlan.pl.

Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami (wielu z Państwa co najmniej od kilkunastu lat) oraz liczymy na zrozumienie i akceptację, mając jednocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę.

VEGAWLAN – współpraca z innymi operatorami

Współpraca między operatorska między firmami VEGAWLAN a KROSOFT przyczyniła się do zawarcia umowy o świadczenie usługi BSA, dzięki czemu możemy zaoferować swoim klientom dostęp do sieci światłowodowej obsługiwanej przez KROSOFT.
Zainteresowanych klientów przełączeniem z technologii radiowej na światłowodową prosimy o kontakt w celu sprawdzania warunków technicznych.

Problemy techniczne

W dniu (2019-06-19) od godziny 21:10 wystąpiły problemy z dostępem do zasobów Internetowych świata. Powodem usterki była awaria u operatora nadrzędnego, jak udało się nam ustalić przyczyną problemów była awaria łączy poza graniami Polski z których korzysta Orange Polska. Przepraszamy za niedogodności, awaria nie zależna od naszej infrastruktury. Po 21:30 routery obsługujące klientów zostały przełączone na łącze rezerwowe.

Internet dostarczony drogą radiową – technologia AC – nadajnik SADKOWA1

Zainstalowaliśmy kolejne trzy anteny sektorowa o kącie promieniowania po 120 stopni pracujące w systemie AC na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej w Sądkowej.
Obejmują ona swoim zasięgiem okrąg 360 stopni, czyli pokrywają cały teren będący w zasięgu nadajnika.
Zainteresowanych przetestowaniem możliwości jakie oferuje nam to rozwiązanie proszę o kontakt.
Oferta cenowa:
Dostęp do sieci Internet (5GHz AC) 20Mbit/4Mbit – 40pln
Dostęp do sieci Internet (5GHz AC) 25Mbit/5Mbit – 50pln
Dostęp do sieci Internet (5GHz AC) 30Mbit/10Mbit – 60pln
Dostęp do sieci Internet (5GHz AC) 40Mbit/10Mbit – 70pln
Dostęp do sieci Internet (5GHz AC) 50Mbit/15Mbit – 80pln
Dostęp do sieci Internet (5GHz AC) 80Mbit/20Mbit – 100pln