Problemy techniczne

W dniu (2019-06-19) od godziny 21:10 wystąpiły problemy z dostępem do zasobów Internetowych świata. Powodem usterki była awaria u operatora nadrzędnego, jak udało się nam ustalić przyczyną problemów była awaria łączy poza graniami Polski z których korzysta Orange Polska. Przepraszamy za niedogodności, awaria nie zależna od naszej infrastruktury. Po 21:30 routery obsługujące klientów zostały przełączone na łącze rezerwowe.