Nowy rachunek bankowy

Uruchomiliśmy kolejny rachunek bankowy w Credit Agricole Bank Polska

85 1940 1076 3248 1352 0000 0000

na który można wpłacać opłaty za abonament internetowy.

Zmiana cennika usług telekomunikacyjnych

Pragniemy Państwa poinformować, że od 1 stycznia 2023r. cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych ulegnie zmianie, nowy cennik usług został umieszczony na stronie Internetowej  https://www.vegawlan.pl/ 

Ze względu na aktualne warunki gospodarcze, rosnące koszty utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej i jej rozbudowy, a także wysokie ceny energii elektrycznej, jesteśmy zmuszeni dokonać korekty cennika i nieznacznie podnieść ceny usług telekomunikacyjnych. Warto podkreślić, że proponowana przez nas podwyżka jest niewielka i nie odzwierciedla realnego wzrostu kosztów prowadzenia działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych, a stanowi jedynie niewielką rekompensatę. Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, iż ogólne koszty prowadzenia działalności rosną od co najmniej kilku lat, a ceny naszych usług nigdy wcześniej nie były podnoszone. Jak wynika z analiz rynkowych, wzrost cen jest wprowadzany przez niemal wszystkich Operatorów.

Zgodnie z §7 ust. 2 Umowy informujemy, że mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian w terminie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia  poprzedzonym  pełnym cyklem rozliczeniowym (dotyczy umów bezterminowych).

Jednocześnie pragniemy wskazać, że korekta Cennika może być dobrym momentem do zmiany wykorzystywanej przez Państwa taryfy i wyboru usługi lepiej dopasowanej do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość modernizacji zestawu radiowego na nowszy system lub podłączenie kabla światłowodowego. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z naszym telefonicznym biurem obsługi Klienta, dostępnym pod numerem: +48 571 403 405 lub pod  adresem e-mail: biuro@vegawlan.pl.

Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami (wielu z Państwa co najmniej od kilkunastu lat) oraz liczymy na zrozumienie i akceptację, mając jednocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę.

VEGAWLAN – współpraca z innymi operatorami

Współpraca między operatorska między firmami VEGAWLAN a KROSOFT przyczyniła się do zawarcia umowy o świadczenie usługi BSA, dzięki czemu możemy zaoferować swoim klientom dostęp do sieci światłowodowej obsługiwanej przez KROSOFT.
Zainteresowanych klientów przełączeniem z technologii radiowej na światłowodową prosimy o kontakt w celu sprawdzania warunków technicznych.

Wymiana routera z darmową konfiguracją

Promocja skierowana jest do klientów posiadających starsze modele routerów pracujące na technologii B/G w pasmie 2,4GHz oferujące przepływność maksymalna w granicach do 20Mbit/s. Zamawiając u Nas nowszej generacji router dwupasmowy w technologii AC oferujemy dla swoich abonentów bezpłatna konfigurację urządzenie dostosowaną do potrzeb klienta.