Adres IP publiczny czy prywatny?

W naszej sieci wszyscy klienci otrzymują dwa adresy IP: publiczny (zewnętrzny) i wewnętrzny lokalny sieci vegawlan. Adres publiczny to ten adres, pod którym komputery są widoczne w sieci Internet (po opuszczeniu sieci wewnętrznej vegawlan). Proszę pamiętać, że operator ustawowo jest zobowiązana gromadzić dane dotyczące wykorzystywanych adresów
IP i w przypadku poważnych naruszeń prawa poprzez Internet dane te muszą zostać udostępnione policji, prokuraturze lub ABW.