Czy mogę zawiesić usługę dostępu do sieci Internet?

W przypadku umowy bezterminowej jest możliwe bezpłatne zawieszenie usługi  raz w roku po wcześniejszym ustaleniu z Operatorem drogą elektroniczną biuro@212.244.203.200