Czym jest Internet radiowy?

Internet radiowy to typ sieci Internetowej, w które sygnał do klienta końcowego jest dosyłany drogą radiową. Starsze instalacje radiowe pracują w częstotliwości 2,4GHz, nowsze w 5GHz. Przesyłany sygnał wymaga odpowiednich urządzeń klienckich (CPE) do jego odbioru. Dzięki szybkiemu rozwoju technologii transmisji bezprzewodowej i profesjonalnym urządzeniom do klienta końcowego możemy przesłać dane nawet o przepustowościach powyżej 50Mbps.