Jak przebiega i co obejmuje instalacja Internetu bezprzewodowego?

Podczas wizyty technik sprawdzi możliwości techniczne zamontowania anteny, uzgodni przebieg okablowania i poinformuje o ewentualnej konieczności przewiercenia otworów na przewód lub czasem konieczności zastosowania specjalnych masztów. Z reguły będzie konieczność dostania się na dach budynku.
Jeśli weryfikacja na miejscu okaże się pozytywna i nie będzie przeszkód do zamontowania Internetu, podczas tej samej wizyty lub w innym dogodnym terminie można przystąpić do instalacji, która trwa ok. 1-1,5 godziny.
W uzgodnionym wcześniej miejscu zostanie zamontowana antena (zwykle na niewielkim uchwycie na kominie, na maszcie lub na ścianie koło okna,). Od anteny do komputera przeprowadzony zostanie kabel ethernetowy. Zwykle wiąże się to z wykonaniem jednego lub kilku otworów w ścianie lub stropie. W pobliżu komputera będzie potrzebne wolne gniazdko prądowe, do którego wpięty będzie zasilacz anteny. Powyższy opis oczywiście może się różnić w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji. Ale o wszystkim poinformuje na miejscu technik.