Jak przekierować porty w celu efektywnego korzystania z sieci P2P i FTP?

Większość nowych instalacji internetowych jest konfigurowana w taki sposób, że komputer klienta jest za tzw. NAT-em, czyli adres IP danego komputera nie jest widoczny dla komputerów z zewnątrz sieci. Niektóre programy P2P (np. korzystające z torrentów) wymagają takiej widoczności, ponieważ potrzebują bezpośrednio się ze sobą łączyć. Aby było to możliwe należy odpowiednio przekierować porty na swoim urządzeniu nadawczo-odbiorczym lub routerze. W przypadku takiej konieczności, proszę o kontakt z operatorem sieci najlepiej poprzez e-mail admin@212.244.203.200 podając dane osoby, z którą zawarta jest umowa o świadczenie usług internetowych oraz zakres portów.