Jak to jest z prędkością Internetu?

Prędkość przesyłu danych możemy zmierzyć pomiędzy komputerem, a serwerem, na którym umieszczony jest program testujący. Dlatego też rzeczywista prędkość zmierzona testerami, które można znaleźć w Internecie, jest prędkością zależną od wielu czynników, nie tylko zależnych od Twojego operatora. Wpływ na nią mają m.in. umiejscowienie serwera docelowego, jakość łączy na całej drodze transmisji (często przez kilka krajów), obciążenie lokalnego nadajnika klienckiego, obciążenie lokalnego węzła serwera docelowego itd. W sieci vegawlan można sprawdzić, jaką przepustowość łącza jest w danej chwili, np.
www.speedtest.pl – wyniki często podawane są w Mbps.