Użytkowanie sprzętu do odbioru Internetu bezprzewodowego w okresie zimowym

Zintegrowane anteny (podobnie jak wszystkie inne elektroniczne urządzenia) w temperaturach zbliżonych do zera i niższych nie powinny być odłączane od zasilania. W przypadku konieczności wyłączenia na czas dłuższy niż kilkanaście minut, w temperaturach poniżej zera stwarza ryzyko trwałego uszkodzenia, które nie podlega naprawom gwarancyjnym gdyż powstało wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu.

Zalecamy w okresie zimowym nie odłączanie zasilacza anteny od sieci energetycznej !!!